110 Fire situasjoner, sit. 1, sit. 2, sit. 3, # kombinasjoner, formler for hver situasjon